ūdenspīpes ārpakalpojumi bāriem un restorāniem - hookahshop.lt

Privātuma politika

Citas lapas:

CILVĒKU SMĒĶĒŠANAS ORGANIZĀCIJA

ATGRIEŠANAS UN GARANTIJAS REMONTS

PREČU PIRKŠANAS UN PĀRDOŠANAS NOTEIKUMI ELEKTRONISKAJĀ VEIKALĀ “HOOKAHSHOP.LT”

Galvenā informācija

Hookahshop.lt respektē savu Apmeklētāju un Pircēju privātumu, tāpēc mēs garantējam, ka jūsu sniegtā informācija šajā tiešsaistes veikalā tiek izmantota un saglabāta drošībā. Tomēr, lai izvairītos no pārpratumiem, lūdzu, pirms pasūtījuma veikšanas izlasiet šos noteikumus.

Hookahshop.lt patur tiesības jebkurā laikā mainīt šos noteikumus, tāpēc jums tie ir jāizlasa vēlreiz katru reizi, kad izmantojat šo vietni. Izmantojot šī e-veikala sniegtos pakalpojumus, jūs apstiprināt, ka piekrītat ievērot šos noteikumus

Apkopotā informācija

Visi mūsu pircēji ir vienlīdz svarīgi! Tomēr tāda informācija kā jūsu vārds, adrese, e-pasta adrese, tālruņa numurs ir nepieciešama, lai mēs varētu apstiprināt jūsu pasūtījumu un laicīgi uzrādīt un piegādāt to uz pareizo adresi.

Mēs neapkopojam nevienu klientu sarakstu un nenododam tos trešajām personām, kuras nav iesaistītas jūsu pasūtījumā. Jūsu apkopotā personiskā informācija paliek mums. Mēs izmantojam šo informāciju, lai sniegtu pakalpojumus, atbalstītu tos - lai piegādātu jums preces, lai sazinātos ar jums par pasūtījumiem vai citiem jautājumiem, lai piegādātu ziņas vai izrakstītu PVN rēķinu utt.

Mēs nepiedalām jūsu personisko informāciju uzņēmumiem vai privātpersonām, izņemot šeit norādītos gadījumus. Lai veiktu noteiktas nepieciešamās darbības - piegādātu pasūtījumus, ieskaitītu maksājumus ar kredītkarti (piemēram, mokėjimai.lt). Visa Pircēja personiskā informācija tiek apstrādāta saskaņā ar spēkā esošajiem likumiem un noteikumiem. Bez jūsu piekrišanas jūsu personas dati netiks izmantoti citiem mērķiem, izņemot uzskaitītajiem, ja vien to nepieprasa piemērojamie likumi vai noteikumi.

Sniedzot mums savus personas datus, Pircējs piekrīt, ka mēs varam vākt, izmantot un izpaust personas datus iepriekš uzskaitītajiem mērķiem.

Datu aizsardzība

Hookahshop.lt e-veikals cenšas saglabāt jūsu sniegtos personas datus drošībā. Hookahshop.lt vienmēr cenšas aizsargāt informāciju no nesankcionētas piekļuves, neatļautas pārveidošanas, izpaušanas vai iznīcināšanas.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka mēs nekad nelūdzam paroli e-pastos. Pircējs ir atbildīgs par sava konta informācijas un paroles konfidencialitāti. Visi citi jūsu personas dati tiek glabāti, mēs veicam atbilstošus fiziskos, elektroniskos un pārvaldības pasākumus, lai aizsargātu mūsu apkopoto informāciju.

Izmaiņas konfidencialitātes politikā

Hookahshop.lt ir tiesības mainīt šo privātuma politiku. Turpmāka mūsu vietnes izmantošana nozīmē atbilstību šiem noteikumiem. Visas domstarpības un strīdus risina sarunu ceļā. Ja vienošanās netiek panākta, strīdi tiek risināti saskaņā ar Lietuvas Republikas likumiem.